Language: English - US English | Language support for: Spanish Español | Language support for: Somali Somali | Language support for: Arabic العربية | Language support for: Khmer ភាសាខ្មែរ

DMCបានទទួលប្រាក់រង្វាន់ចំនួន3 លានដុល្លារតាមរយៈនាយកដ្ឋានការងារនិងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋMinnesotaដើម្បីផ្តល់ជំនួយសម្រាប់អាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នឬនៅពេលអនាគតនៅក្នុងតំបន់DMCដែលវិនិយោគលើការកែលម្អនិងការអភិវឌ្ឍន៍ដើមទុនទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធឬសំណង់អចិន្ត្រៃយ៍ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលបានបន្ថែមទៅលើអចលនទ្រព្យដែលបន្ថែមតម្លៃរបស់វា។រួមមានដូចខាងក្រោម៖

 • ជួសជុលឬកែច្នៃអចលនទ្រព្យ រួមទាំងការពង្រីកនិងការធ្វើបន្ថែម
 • ការរុះរើ ការរៀបចំទីតាំង និងការសាងសង់អាគារ(ទាំងខាងក្នុងឬខាងក្រៅអគារ)
 • ការរៀបចំទេសភាព ការរៀបចំផ្លូវ និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ការរុះរើ និងការរៀបចំទីតាំង
 • វិស្វកម្មការរៀបចំមុននិងការងាររចនា

យើងមានគោលបំណងធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងដោយ៖

 1. ការស្តារឡើងវិញនៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់DMCដែលបានទទួលរងការខូចខាតដោយព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុងកំឡុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ។
 1. ការលើកកម្ពស់ឱកាសសម្រាប់BIPOC អតីតយុទ្ធជន សហគ្រាសអាជីវកម្មដែលមានគុណវិបត្តិ (Disadvantaged Business Enterprise (DBE)) ឬម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអចលនទ្រព្យដែលមានពិការភាព។
 2. ការបង្កើត និងការរក្សាការងារអចិន្ត្រៃយ៍។
 3. បើកផ្លូវដំណើរការអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ដើម្បីពង្រឹង និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំនួយ៖

 • អាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យអាជីវកម្មនិងអង្គការដែលតំណាងឱ្យអតីតយុទ្ធជនពិការភាព សហគ្រាសអាជីវកម្មដែលមានគុណវិបត្តិ (Disadvantaged Business Enterprise (DBE)) ស្បែកខ្មៅជនជាតិដើមភាគតិចឬបុគ្គលដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេងៗដែលមានគម្រោងកសាងទ្រព្យសម្បត្តិ បង្កើតការងារ និងធ្វើឱ្យសហគមន៍មានស្ថិរភាព។
 • បេក្ខភាពស្នើសុំពាក្យត្រូវតែមានធនធាន70%នៃថ្លៃដើមគម្រោងមុនពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ
 • ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមា$750,000 ក្នុងមួយគម្រោង
 • គម្រោងត្រូវតែបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2026

មុនពេលចាប់ផ្តើមពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកអ្នកនឹងត្រូវការ៖

 • ការប៉ាន់ប្រមាណនៃការចំណាយលើគម្រោងពីអ្នកម៉ៅការទូទៅ ឬអ្នកម៉ៅការផ្សេងទៀតដែលនឹងធ្វើការងារនេះ (ប្រព័ន្ធទឹក ការរចនាជាដើម។)
 • ឯកសារធានាធនធាន70% នៃថ្លៃដើមគម្រោង – ឧទាហរណ៍៖លិខិតពីអ្នកអោយខ្ចី របាយការណ៍ពីធនាគារបង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការ លិខិតពីវិនិយោគិន លិខិតជំនួយប្រាក់រង្វាន់ ឬការរួមបញ្ចូលណាមួយ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការលិខិតគាំទ្រពីDMCដើម្បីទទួលបានធានាធនធាន70% សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង Cody Pogalz ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងរបស់អ្នកមុនពេលដាក់ស្នើ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយពីការពាក្យស្នើសុំសូមទាក់ទង (តំណរុករក)។

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ

ត្រូវការជំនួយជាមួយកម្មវិធី? យើងមាន ‘អ្នករុករក’ ដែលឧទ្ទិសដល់ការជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ត្រូវការជំនួយហិរញ្ញប្បទានទេ?

យើងមានដៃគូដែលត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីជួយអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោង “ផ្លូវធំ” បន្ទាប់របស់អ្នក។

អ្នករចនា

Photo of Dina Abo Sheasha
View Bio

Dina Abo Sheasha

Photo of Amgad Hassan Elnaseih
View Bio

Amgad Hassan Elnaseih

Photo of Jose Torres Miller
View Bio

Jose Torres Miller

Photo of Chad Poitra
View Bio

Chad Poitra

Photo of Manasseh Kambaki
View Bio

Manasseh Kambaki

Photo of Tiffany Alexandria
View Bio

Tiffany Alexandria

សំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់អំពីកម្មវិធីស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផ្លូវធំ 

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​អំពីកម្មវិធីជំនួយការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផ្លូវធំ? នេះគឺជាចម្លើយចំពោះសំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់មួយចំនួនអំពីកម្មវិធី។

តើកម្មវិធីជំនួយការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផ្លូវធំគឺជាអ្វី?

នេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលផ្តល់មូលនិធិដោយរដ្ឋដែលមានបំណងផ្តល់ជំនួយសម្រាប់គម្រោងកែលម្អដើមទុននៅក្នុងមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកណ្តាលនៅទូទាំងរដ្ឋ។

គម្រោងដែលនាំឱ្យមានការកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍ ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងអចលនទ្រព្យដែលបន្ថែមតម្លៃរបស់វាគឺមានសិទ្ធិ។ ការចំណាយលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមិនមានសិទ្ធិនោះទេ។ បេក្ខជនក៏ត្រូវតែមានប្រភពមូលនិធិផ្សេងទៀតផងដែរ ដើម្បីផ្គូផ្គងទៅនឹងមូលនិធិណាមួយដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយកម្មវិធីនេះ។

តើអ្នកណាកំពុងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជំនួយនៅ Rochester?

ជំនួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ មជ្ឈមណ្ឌលទិសដៅវេជ្ជសាស្ត្រ ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ដែលមានទីតាំងនៅកណ្តាលទីក្រុង Rochester។ DMC EDA បានដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងធានាបាននូវពានរង្វាន់ជំនួយនេះ ដោយមានការគាំទ្រពីទីក្រុង Rochester។

គម្រោងដែលមានសិទ្ធិត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនមណ្ឌល DMC។

តើអ្នកណាអាចស្នើសុំមូលនិធិ?

បុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគ្រោងនឹងវិនិយោគលើគម្រោងដើមទុនដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងមណ្ឌល DMC អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបាន។ អាទិភាពនឹងត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យអាជីវកម្ម និងអង្គការដែលតំណាងឱ្យអតីតយុទ្ធជន ពិការ ជនជាតិស្បែកខ្មៅ ជនជាតិដើមភាគតិច ឬមនុស្សដែលមានពណ៌សម្បុរដែលគម្រោងនឹងកសាងទ្រព្យសម្បត្តិ បង្កើតការងារ និងធ្វើឱ្យសហគមន៍មានស្ថិរភាពនៅក្នុងមណ្ឌល។

តើអង្គការណាខ្លះដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ?
 • អាជីវកម្មផលិត ចែកចាយ លក់ ឬធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនៃសម្ភារៈផ្លូវភេទ។
 • អាជីវកម្មដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការវិនិយោគអកម្មដោយគ្មានទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការទៅនឹងអាជីវកម្មដែលកំពុងដំណើរការ។
 • អាជីវកម្មដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេផ្តោតជាចម្បងលើសកម្មភាពប៉ាន់ស្មានដែលបង្កើតប្រាក់ចំណេញពីការប្រែប្រួលតម្លៃជាជាងតាមរយៈដំណើរការពាណិជ្ជកម្មធម្មតា។
 • អាជីវកម្មដែលរកបានច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃប្រាក់ចំណូលសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនពីសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។
 • អាជីវកម្មដែលចូលរួមក្នុងការលក់ពីរ៉ាមីត ដែលប្រាក់កម្រៃចម្បងរបស់អ្នកចូលរួមគឺផ្អែកលើការលក់ដែលធ្វើឡើងដោយចំនួនអ្នកចូលរួមដែលកើនឡើងឥតឈប់ឈរ។
 • អាជីវកម្មដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់សហព័ន្ធ ឬច្បាប់ជាធរមាននៅក្នុងយុត្តាធិការដែលអាជីវកម្មស្ថិតនៅ ឬដំណើរការ។
 • អាជីវកម្មដែលចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មល្បែងស៊ីសង លុះត្រាតែអាជីវកម្មរកចំណូលបានតិចជាង 50% នៃប្រាក់ចំណូលសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនពីការលក់ឆ្នោត។
តើ​ការ​វិនិយោគ​អ្វី​ខ្លះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​មូលនិធិ​ដោយ​ជំនួយ?

ដើមទុនវិនិយោគដូចជា៖

 • ជួសជុល ឬកែច្នៃទ្រព្យសម្បត្តិ រួមទាំងការពង្រីក និងបន្ថែម
 • ការរុះរើ ការរៀបចំទីតាំង និងការសាងសង់អាគារ
 • ការរៀបចំទេសភាព ការរៀបចំផ្លូវ និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលពាក់ព័ន្ធ
 • វិស្វកម្ម ការរៀបចំមុន និងការងាររចនា
 • និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
តើ​អ្វី​ជា​គោល​បំណង​ចម្បង?
 • ការស្ដារឡើងវិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងមណ្ឌល DMC ដែលរងការខូចខាតដោយព្រឹត្តិការណ៍កាលពីពីរឆ្នាំមុន។
 • បង្កើនឱកាសសម្រាប់ BIPOC អតីតយុទ្ធជន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអចលនទ្រព្យដែលមានពិការភាព។
 • បង្កើត និងរក្សាការងារអចិន្ត្រៃយ៍។
 • ដំណើរការអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ ដើម្បីពង្រឹង និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។
តើមូលនិធិមានសម្រាប់គម្រោងដែលបានបញ្ចប់ហើយឬនៅ?

គ្មានទេ មូលនិធិជំនួយមានសម្រាប់តែគម្រោងថ្មីប៉ុណ្ណោះ។

ចុះប្រសិនបើខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមគម្រោងរួចហើយ?

មូលនិធិជំនួយមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារដែលកំពុងដំណើរការរួចហើយនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មូលនិធិអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារដែលមិនទាន់បានចាប់ផ្តើម។ ការងារដែលមិនទាន់ត្រូវធ្វើនឹងត្រូវការពិពណ៌នានៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក។

តើ​ការ​វិនិយោគ​ណា​ខ្លះ​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​មូលនិធិ​ដោយ​ជំនួយ?

ការទិញអចលនទ្រព្យមិនមានសិទ្ធិនោះទេ ហើយក៏មិនមែនជាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ឬការចំណាយលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ដូចជាសារពើភ័ណ្ឌ ប្រាក់ឈ្នួល ឬដើមទុនធ្វើការជាដើម។

តើប្រាក់រង្វាន់ជំនួយរបស់ DMC EDA មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

DMC EDA នឹងត្រូវបានចែកចាយរហូតដល់ 3 លានដុល្លារជាជំនួយដែលមានប្រាក់រង្វាន់អប្បបរមា $3,000 និងអតិបរមា $750,000 ក្នុងមួយប្រាក់រង្វាន់។ ប្រាក់រង្វាន់ជំនួយទាំងនេះអាចគ្របដណ្តប់រហូតដល់ 30% នៃតម្លៃគម្រោង។ មូលនិធិដែលនៅសល់ត្រូវតែមកពីប្រភពផ្សេងទៀត។

ឧទាហរណ៍ គម្រោងដើមទុន $100,000 អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនរហូតដល់ $30,000 នៅក្នុងមូលនិធិជំនួយផ្លូវធំ។ សមតុល្យដែលនៅសល់ត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិតាមរយៈប្រភពផ្សេងទៀត។

តើអ្វីអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់មូលនិធិដែលត្រូវគ្នា?

ប្រាក់កម្ចី សមធម៌ និងការផ្តល់មូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដែលមិនបានមកពីប្រភពរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការត្រូវគ្នា។

តើបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំមូលនិធិនៅពេលណា?

DMC EDA មានបំណងចាប់ផ្តើមទទួលយកពាក្យស្នើសុំមិនឱ្យលើសពីខែឧសភា ឆ្នាំ 2022។ DEED តម្រូវឱ្យផ្តល់មូលនិធិទាំងអស់មិនឱ្យលើសពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024 ហើយគម្រោងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2026។

តើអ្នកណាជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិជំនួយ?

មូលនិធិត្រូវបានផ្តល់ដោយនាយកដ្ឋានការងារ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច Minnesota។

ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋ Minnesota ផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីនេះ?

កម្មវិធីជំនួយនេះមានគោលបំណងជួយដល់មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកណ្តាលក្នុងការកសាងឡើងវិញ និងរៀបចំទីតាំងខ្លួនពួកគេឡើងវិញ ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុង។

ផែនទី​ឃុំ